• Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự - TS. Lê Nguyên Khôi

  Bài giảng Giới thiệu lập trình: Xâu ký tự" cung cấp cho người học các kiến thức: Xâu ký tự cstring, lớp string. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p tgu 12/02/2020 52 0

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học Thiết kế và phát triển Web. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho các bạn sinh viên hiểu được cách thức, cơ chế hoạt động của một trang web viết bằng ngôn ngữ ASP.Net, thiết kế và phát triển được một trang web hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ ASP.Net, tối ưu hóa...

   19 p tgu 12/02/2020 45 0

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net trình bày các nội dung chính sau: Các components Web Application, Web tĩnh, trình duyệt Web, các trạng thái của ASP.Net,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p tgu 12/02/2020 49 0

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 9: Site navigation và User control

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 9: Site navigation và User control

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 9: Site navigation và User control trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan Site Navigation trong ASP. Net, Site Navigation được sử dụng để di chuyển giữa các trang trong website, quản lý tất cả các link, hiển thị các link trong danh sách hoặc menu trên mỗi trang,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p tgu 31/01/2020 49 0

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices

  Bài giảng Lập trình ứng dụng Web - Chương 10: XML Webservices trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về WebServices, đặc điểm của WebServices, kiến trúc WebServices, các giao thức truyền trong WebServices, mô hình ứng dụng Web service, xây dựng Web service. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p tgu 31/01/2020 50 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 2: Cơ bản Servlet

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 2: Cơ bản Servlet

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 2: Cơ bản Servlet. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Servlet là gì? Servlet scope object, servlet request, servlet response, section tracking. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p tgu 31/01/2020 24 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 3: Cơ bản JSP

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 3: Cơ bản JSP

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 3: Cơ bản JSP. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: JSP là gì? Vòng đời của một JSP, mối quan hệ giữa JSP và Servlet, kỹ thuật sinh nội dung động với JSP, gọi mã nguồn Java sử dụng JSP scripting elements, xử lý lỗi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p tgu 31/01/2020 45 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 4: Cơ bản JSP (tiếp)

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 4: Cơ bản JSP (tiếp)

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 4: Cơ bản JSP (tiếp). Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Page Directive, JSP Include, JSP Forward. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p tgu 31/01/2020 43 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 5: JSP custom tag

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 5: JSP custom tag

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 5: JSP custom tag. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Custom tags là gì? Tại sao cần Custom tags? Tag library, Simple Custom Tag, Attibute Custom Tag. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   40 p tgu 31/01/2020 42 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 1: Tổng quan về phát triển Web với Java EE

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 1: Tổng quan về phát triển Web với Java EE

  Bài 1 - Tổng quan về phát triển Web với Java EE. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Giới thiệu Java EE; mô hình web service trên Java EE; web application,components, và Web container; cấu hình ứng dụng Web; giới thiệu về mẫu thiết kế MVC; một số web application framework. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p tgu 31/01/2020 45 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 7: Hibernate Mapping

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 7: Hibernate Mapping

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 7: Hibernate Mapping. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Many - to - One, One to One, One to Many, Many to Many. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   73 p tgu 31/01/2020 25 0

 • Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 6: Giới thiệu Hibernate Framework

  Bài giảng Lập trình Java 4 - Bài 6: Giới thiệu Hibernate Framework

  Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Hibernate Framework là gì? Hibernate vs JDBC, vòng đời của Hibernate, các bước sử dụng Hibernate, cấu hình Hibernate. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p tgu 31/01/2020 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số