• Bài giảng Luật Tài chính: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 3: Pháp luật về chu trình ngân sách nhà nước" để nắm chi tiết kiến thức về pháp luật về lập dự toán ngân sách nhà nước; chấp hành ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước.

   22 p tgu 31/12/2020 4 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 1: Khái quát về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước" thông tin đến người học về khái quát về ngân sách nhà nước; khái quát về pháp luật ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   20 p tgu 31/12/2020 5 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 2: Pháp luật về tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước" được biên soạn với mục tiêu giúp người học mô tả được tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở Việt Nam; xác định được các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước; gọi tên và chỉ ra được các nguyên tắc phân cấp quản lí ngân...

   25 p tgu 31/12/2020 4 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 7 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 7: Pháp luật thuế tài sản" trình bày khái quát về thuế tài sản; pháp luật thuế sử dụng đất nông nghiệp; pháp luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

   22 p tgu 31/12/2020 4 0

 • Bài giảng Luật Tài chính: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng Luật Tài chính: Bài 8 - ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

  "Bài giảng Luật Tài chính - Bài 8: Pháp luật quản lí thuế" được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức về bản chất quản lí thuế; phân tích được các nguyên tắc quản lí thuế; các điều kiện, các trường hợp ấn định thuế, hoàn thuế, xóa nợ tiền thuế; các thủ tục hành chính liên quan đến quản lí thuế.

   24 p tgu 31/12/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học do PGS.TS. Đặng Thành Tín biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   58 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn tại các kiến thức cơ bản về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ đếm, các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, các thành phần cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 2 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 2 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các dữ liệu và thao tác" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu số nguyên, số nguyên bù 2, phép toán số học trên BIT, phép toán luận lý trên BIT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p tgu 30/11/2020 11 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 4 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 4 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Các cấu trúc luận lý số" cung cấp cho người học các kiến thức: Transistor, cổng luận lý, mạch tổ hợp, phần tử nhớ cơ bản, bộ nhớ, mạch tuần tự, đường truyền dữ liệu LC3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Mô hình von Neumann và cấu trúc tập lệnh LC-3" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản, một số ví dụ về mô hình von Neumann, quá trình xử lý lệnh, thay đổi quá trình xử lý lệnh, khái niệm ISA LC-3,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tgu 30/11/2020 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Lập trình hợp ngữ LC-3" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hợp ngữ, các thành phần của một chương trình hợp ngữ, quá trình hợp dịch, chương trình với nhiều modul. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 7 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ C, các ví dụ về ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p tgu 30/11/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số