• Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; định thức; hạng của ma trận; ma trận nghịch đảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Vecto n chiều; sự độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính; hạng và cơ sở của hệ vecto, cơ sở của không gian R. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng biểu diễn của hệ phương trình tuyến tính; Nghiệm và điều kiện tồn tại nghiệm; Phương pháp khử dần các ẩn; Phương pháp Cramer;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm cơ bản; đưa dạng toàn phương về dạng toàn phương chính tắc, chuẩn tắc; dấu của dạng toàn phương;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới hạn hàm một biến; vô cùng bé và vô cùng lớn; sự liên tục của hàm một biến số;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.2 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.2 Ứng dụng phép tính vi phân quy tắc lopitan cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy tắc lopitan; các bài tập về dạng toán vô định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.1 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đạo hàm cấp một; vi phân hàm số; Đạo hàm cấp cao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 9 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 9 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức như: các khái niệm cơ bản về phương trình vi phân; cấp của phương trình vi phân; phương trình vi phân cấp 1; một số trường hợp giảm cấp được;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p tgu 30/11/2022 2 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 8 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức như: tích phân bất định; một số tích phân thường gặp; tích phân xác định; tích phân suy rộng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 7 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập xác định của hàm 2 biến; Đạo hàm riêng của hàm 2 biến; Ứng dụng để tính gần đúng giá trị biểu thức; Ứng dụng để tìm cực trị hàm 2 biến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 10 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 10 - TS. Trịnh Thị Hường

  Bài giảng Toán cao cấp 2: Chương 10 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm sai phân và phương trình sai phân; phương trình sai phân tuyến tính cấp một; phương trình sai phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p tgu 30/11/2022 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm được khái niệm, vai trò, kiến trúc của cơ sở dữ liệu; Vai trò, chức năng, cách thức sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server); Các mô hình dữ liệu; Đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p tgu 30/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số