• Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 1 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 1: Bản chất của hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của hoạt động kinh doanh, bản chất của hệ thống kinh doanh, sự cần thiết của kinh doanh, các hình thức hoạt động kinh doanh, các loại tổ chức kinh doanh, các yếu tố...

   10 p tgu 30/03/2021 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 2 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 2 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Các hình thức tổ chức doanh nghiệp. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hoạt động và quyền sở hữu trong các khu vực kinh doanh, các hình thức tổ chức kinh doanh do pháp luật quy định, những thuận lợi và nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu,...

   10 p tgu 30/03/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 3 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Môi trường kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Những áp lực của môi trường kinh doanh; môi trường kinh doanh: môi trường vật chất, môi trường kinh tế, môi trường công nghệ, môi trường chính trị, môi trường pháp lí, môi trường xã...

   21 p tgu 30/03/2021 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 4 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 4 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Marketing. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Marketing là gì? Tầm quan trọng của marketing, người tiêu dùng, môi trường marketing, marketing mix. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p tgu 30/03/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 5 (phần 1) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 5 (phần 1) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quản trị nhân sự là gì? Những chức năng của quản trị nhân sự, các mối quan hệ quản trị - lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   10 p tgu 30/03/2021 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 5 (phần 2) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 5 (phần 2) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân sự (tiếp theo). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Mối quan hệ quản trị - lao động, Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức công đoàn, nguyên nhân tham gia công đoàn của công nhân, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao...

   21 p tgu 30/03/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 7 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 7 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 7: Quản trị chi phí sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, phân biệt sản xuất và chế tạo, hoạch định sản xuất, các yếu tố nhập lượng của sản xuất, quy trình sản xuất, xuất lượng của sản xuất, sản xuất quy mô lớn,...

   23 p tgu 30/03/2021 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 6 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 6: Bản chất của sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, phân biệt sản xuất và chế tạo, hoạch định sản xuất, các yếu tố nhập lượng của sản xuất, quy trình sản xuất, xuất lượng của sản xuất, sản xuất quy mô lớn, năng...

   72 p tgu 30/03/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 8 (phần 1) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 8 (phần 1) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Các nguồn tài chính của doanh nghiệp (phần 1). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các nguồn ngân quỹ do doanh nghiệp tự tài trợ, các nguồn tài trợ từ ngoài doanh nghiệp, các hình thức tài trợ chủ yếu, những khác biệt chủ yếu giữa nguồn tài...

   26 p tgu 30/03/2021 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 8 (phần 2) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 8 (phần 2) - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị tài chính (phần 2). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của giám đốc tài chính, các mục tiêu tài chính, nhu cầu ngân quỹ, tăng vốn cổ phần và vay nợ, chiến lược huy động và tài trợ vốn cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham...

   15 p tgu 30/03/2021 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 9 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 9 - Nguyễn Hải Sản

  Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị rủi ro và bảo hiểm. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Rủi ro theo suy tính và rủi ro thuần tuý, quy trình quản trị rủi ro, các biện pháp quản trị rủi ro, các mục tiêu của mua bảo hiểm, các loại bảo hiểm tổng hợp, các loại bảo...

   25 p tgu 30/03/2021 2 0

 • Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Bài giảng Lập trình C: Chương 04 - GV. Ngô Công Thắng

  Chương 4 - Lệnh vào/ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiển chương trình. Chương 4 gồm có các nội dung: Lệnh vào/ra dữ liệu, lệnh lựa chọn, lệnh lặp, lệnh break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p tgu 30/03/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số