• Bài giảng Triết - Phần Mác-Lênin

  Bài giảng Triết - Phần Mác-Lênin

  Bài giảng Triết - Phần Mác-Lênin giúp người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác-Lê nin như: Khái niệm triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội, khái lược lịch sử triết học trước Mác,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu hơn về các vấn đề của Triết học Mác-Lênin.

   156 p tgu 16/04/2016 167 8

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - ThS. Trương Thùy Minh

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 của ThS. Trương Thùy Minh sau đây để hiểu rõ hơn về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975). Với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là bài giảng hữu ích.

   24 p tgu 20/09/2015 136 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 3: Đường lối phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Chuyên đề 3: Đường lối phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn

  Nội dung bài giảng trình bày: Khái niệm, đặc trưng nông nghiệp, nông thôn; một số mô hình PT nông nghiệp trên thế giới; khái niệm PT bền vững; PT bền vững NN, NT; nhận thức mới về PT NN, NT trên thế giới; các đảm bảo và chương trình phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.

   35 p tgu 10/06/2016 183 3

 • Bài giảng Hướng dẫn tạo Crossword

  Bài giảng Hướng dẫn tạo Crossword

  Crossword là một dạng trò chơi ô chữ được thực hiện dưới dạng powerpoint, trò chơi này vừa mang tính học thuật lại vừa mang tính chất giải trí nên thu hút sự chú ý của học sinh cũng như người tham dự. Trò chơi này cũng thường được sử dụng trong các cuộc thi ở trường hay ở một số cơ quan. Vậy làm cách nào để làm được trò chơi này? Mời...

   13 p tgu 29/06/2015 26 2

 • Bài thuyết trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam

  Bài thuyết trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam

  Đề tài Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay ở Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam, quan điểm của Đảng về giải quyết các vấn đề XH trong thời kì đổi mới, chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, đánh giá và nhận xét về...

   28 p tgu 29/06/2015 403 2

 • Bài giảng Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y

  Bài giảng Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y

  Bài giảng Công nghệ sinh học trong chăn nuôi thú y trình bày nội dung sau: Tính toàn năng của tế bào động vật, định nghĩa tế bào gốc, khả năng ứng dụng của tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   13 p tgu 29/06/2015 180 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 2 - Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p tgu 22/12/2016 107 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trình bày về khái niệm, cấu trúc, bản chất của hệ thống chính trị nước ta; đường xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới và thời kỳ đổi mới. Mời các bạn tham khảo.

   10 p tgu 20/09/2015 111 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 - Kế toán các khoản đầu tư tài chính (Investments). Sau khi học xong chương này bạn có thể: Giải thích mục đích của hoạt động đầu tư tài chính, giải thích sự khác biệt giữa các loại hình đầu tư tài chính và ảnh hưởng đến BCTC, trình bày phương pháp xử lý các nghiệp vụ đầu tư tài chính theo phương pháp giá gốc trên hệ thống tài...

   107 p tgu 22/12/2016 119 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 sau đây được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như một số khái niệm; quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị...

   11 p tgu 20/09/2015 112 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 - ThS. Trương Thùy Minh

  Sau đây là bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 của ThS. Trương Thùy Minh. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về đường lối đấu tranh giành chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 (chủ trương đấu tranh từ năm 1930 – 1939; chủ trương đấu tranh từ năm 1939 – 1945).

   26 p tgu 20/09/2015 106 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 – Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 8 – Nguyễn Văn Tiến

  Chương 8 - Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kiểm định giả thuyết, giả thuyết thống kê, kiểm định một phía, kiểm định hai phía, quy tắc kiểm định, tiêu chuẩn kiểm định, sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   61 p tgu 23/11/2016 99 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số