• Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng SEO - Bài 2: Keyword research

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu keyword research, cách chọn lọc và tối ưu bộ từ khóa, kỹ thuật ghép từ khóa, hướng dẫn sử dụng công cụ check thứ hạng từ khóa,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   16 p tgu 31/12/2020 8 0

 • Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng SEO - Bài 1: Tổng quan về SEO Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về SEO Website, giải thích các thuật ngữ SEO, hướng dẫn tạo và tối ưu website miễn phí với Blogspot, cài đặt addon, cách thức Search Engine hoạt động,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   10 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng SEO - Bài 3: SEO Onpage

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO Onpage, các công việc của Seo Onpage, các tiêu chí về tên miền, cách thức tối ưu hóa hình ảnh, kỹ thuật viết tiêu đề, mô tả cho website,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham...

   11 p tgu 31/12/2020 5 0

 • Bài giảng SEO - Bài 4: Khai báo Website + Ping Website

  Bài giảng SEO - Bài 4: Khai báo Website + Ping Website

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khai báo Website, cài đặt Webmaster tool, khai báo website lên với công cụ tìm kiếm Bing,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng SEO - Bài 5: SEO copywriting

  Bài giảng SEO - Bài 5: SEO copywriting

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu SEO copywriting, cách phòng tránh Google Panda, tìm hiểu về Google panda, mật độ từ khóa, các yếu tố cơ bản của title,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   12 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng SEO - Bài 6: Social bookmark + forum seeding

  Bài giảng SEO - Bài 6: Social bookmark + forum seeding

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Social bookmark và forum seeding, Tìm hiểu 2 thuộc tính Nofollow và Dofollow, kỹ thuật Forum Seeding,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   13 p tgu 31/12/2020 6 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Giới thiệu môn học do PGS.TS. Đặng Thành Tín biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   58 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 1 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn tại các kiến thức cơ bản về máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ đếm, các khái niệm cơ bản, lịch sử phát triển của máy tính, các thành phần cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 2 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 2 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các dữ liệu và thao tác" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểu dữ liệu số nguyên, số nguyên bù 2, phép toán số học trên BIT, phép toán luận lý trên BIT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p tgu 30/11/2020 11 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 4 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 4 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Các cấu trúc luận lý số" cung cấp cho người học các kiến thức: Transistor, cổng luận lý, mạch tổ hợp, phần tử nhớ cơ bản, bộ nhớ, mạch tuần tự, đường truyền dữ liệu LC3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p tgu 30/11/2020 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 5 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Mô hình von Neumann và cấu trúc tập lệnh LC-3" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản, một số ví dụ về mô hình von Neumann, quá trình xử lý lệnh, thay đổi quá trình xử lý lệnh, khái niệm ISA LC-3,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tgu 30/11/2020 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C: Chương 6 - PGS.TS. Đặng Thành Tín

  Bài giảng "Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Lập trình hợp ngữ LC-3" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hợp ngữ, các thành phần của một chương trình hợp ngữ, quá trình hợp dịch, chương trình với nhiều modul. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p tgu 30/11/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số