• Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 5: Themes và Skin

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 5: Themes và Skin

  Chương 5 của bài giảng Phát triển Web nâng cao trang bị cho người học những hiểu biết về Themes và Skin. Trong chương này, người học sẽ tìm hiểu các nội dung cụ thể như: Khái niệm về Themes, xây dựng Themes, định nghĩa nhiều tùy chọn cho Skin, tạo Skin, áp dụng skin vào trang.

   19 p tgu 26/02/2017 113 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về lập trình ASP.Net

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 1 giới thiệu về lập trình ASP.Net. Chương này trình bày các nội dung chính sau: Các Components Web Application, Static Web Pages (Web tĩnh), Web Broswer (trình duyệt Web ), Dynamic Web Pages (Web động), các trạng thái của ASP.Net,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   74 p tgu 26/02/2017 124 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8: XML

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8: XML

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 8 giới thiệu về XML. XML là viết tắt cho chữ eXtensible Markup Language, XML là ngôn ngữ đánh dấu tương đối là mới, được phát triển từ một ngôn ngữ đánh dấu Standard Generalized Markup Language (SGML). Cùng tìm hiểu thêm về XML qua bài giảng sau đây.

   65 p tgu 26/02/2017 132 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 2: Các lớp sử dụng trong ASP.Net

  Chương 2 giới thiệu đến người học các kiến thức về các lớp sử dụng trong ASP.Net. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Lớp Http Request, lớp Http Server, session, application. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để biết thêm các nội dung chi tiết.

   65 p tgu 26/02/2017 122 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 4: Master Page

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 4: Master Page

  ASP.Net 2.0 cung cấp một cách đơn giản để tạo trang template làm nền tảng cho bất kỳ trang web nào trong website. Các template này gọi là Master Page. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Master Page. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   18 p tgu 26/02/2017 102 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 3: HTML Servercontrol và Web Server Control

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 3: HTML Servercontrol và Web Server Control

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về HTML server control và Web Server Control. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu các nội dung sau: HTML control, hệ thống thứ bậc của HTML Server Controls, các sự kiện (event) của HTML server Control, cách lấy dữ liệu từ các HTML server, các control cơ bản (Label, Textbox, Button, CheckBox and Radio, Image, Hyperlink,...

   65 p tgu 26/02/2017 118 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 6: ADO.NET

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 6: ADO.NET

  Chương 6 của bài giảng Phát triển Web nâng cao giới thiệu về ADO.NET. Chương này sẽ giúp người học tìm hiểu về: Cấu trúc của ADO.NET, tổng quan về ADO.NET, không gian tên sử dụng trong ADO.NET, các đối tượng trong ADO.Net,... và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 26/02/2017 134 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 7: Kết gán dữ liệu

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 7: Kết gán dữ liệu

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 7 trang bị cho người học những hiểu biết về kết gán dữ liệu trong ASP.Net. hương này trình bày các nội dung: Data Controls, các properties của Data Controls, DataGrid, DataGrid Editing, DataGrid các sự kiện, hiệu chỉnh dữ liệu - DataGrid,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p tgu 26/02/2017 120 1

 • Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9: Site Navigation

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9: Site Navigation

  Bài giảng Phát triển Web nâng cao - Chương 9 giới thiệu về Site Navigation. Trong ASP. Net, Site Navigation được sử dụng để di chuyển giữa các trang trong website, quản lý tất cả các link, hiển thị các link trong danh sách hoặc menu trên mỗi trang,... Cùng tìm hiểu thêm về Site Navigation trong bài giảng sau đây.

   23 p tgu 26/02/2017 116 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 5 trình bày những kiến thức căn bản về lý thuyết đồ thị, cách biểu diễn, một số thuật toán trên đồ thị; đánh giá thuật toán và một số ứng dụng của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   53 p tgu 22/09/2016 139 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 6 trình bày kiến thức về "Sắp xếp". Mục tiêu học tập của chương này là trình bày các thuật toán thông dụng cho việc sắp xếp trong (sắp xếp trên bộ nhớ trong - RAM), minh họa các thuật toán và đánh giá thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p tgu 22/09/2016 122 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

  Chương 4 trang bị cho sinh viên các khái niệm và ứng dụng cây; cài đặt và thực hiện các phép toán trên cây, đặc biệt là các phép toán trên cây nhị phân nhị phân tìm kiếm. Nội dung trình bày của chương này gồm có: Định nghĩa và các khái niệm, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, cây tổng quát. Mời các bạn tham khảo.

   62 p tgu 22/09/2016 133 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số