Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Hạ (Phần 3)

Bài giảng Chi tiết máy: Chương 1 Trục do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, cơ sở tính toán trục, tính trục theo độ bền của trục. Mời các bạn cùng tham khảo!