Bài giảng Chi tiết máy: Chương 11- Th.S Nguyễn Minh Quân

Bài giảng Chi tiết máy Chương 11 do Th.S Nguyễn Minh Quân biên soạn cung cấp kiến thức như: Các dạng chuyển động, đánh giá, vận tốc, hiệu suất và tỉ số truyền, tính toán truyền động vít – đai ốc,...