Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu" trình bày các nội dung: Tối ưu hóa tính, tối ưu hóa động và phương pháp biến phân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân, phương pháp quy định hoạt động Bellman,... Mời các bạn cùng tham khảo.