Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 1 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về tập hợp; hàm; quan hệ; đồ thị, cây; chuỗi và ngôn ngữ; boolean logic; định nghĩa, định lý và chứng minh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!