Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 10 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về định nghĩa giải thuật; khái niệm định nghĩa giải thuật; bài toán của Hilbert; luận đề Church-Turing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!