Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 5 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về ngôn ngữ không chính quy; khái niệm ngôn ngữ không chính quy; độ dài dẫn xuất; bổ đề bơm (Pumping Lemma);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!