Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 6 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về văn phạm phi ngữ cảnh; khái niệm văn phạm phi ngữ cảnh; định nghĩa hình thức; văn phạm nhập nhằng; dạng chuẩn tắc Chomsky; cây dẫn xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!