Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 8 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về máy Turing; khái niệm máy Turing; định nghĩa hình thức; ngôn ngữ của Turing Machine; cấu trúc dữ liệu Turing Machine; thành phần của Turing Machine; trạng thái hoạt động của Turing Machine;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!