Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường

Bài giảng Lý thuyết tính toán: Bài 9 - Phạm Xuân Cường cung cấp cho học viên các kiến thức về các biến thể của máy Turing; máy Turing tùy chọn tại chỗ; máy Turing bán vô hạn; máy Turing đa băng; máy Turing không đơn định;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!