Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến cố và xác suất

Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến cố và xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử và biến cố, xác suất của biến cố, các công thức xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.