Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 8: Ước lượng tham số

Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 8: Ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng tham số tổng thể, ước lượng điểm, ước lượng bằng khoảng tin cậy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.