Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 9: Kiểm định giả thiết

Bài giảng "Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 9: Kiểm định giả thiết" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm định tham số một tổng thể, kiểm định tham số hai tổng thể, kiểm định phi tham số. Mời các bạn cùng tham khảo.