Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức

Nội dung bài giảng gồm 4 phần: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức, và cơ hội và xu hướng phát triển của marketing khách hàng tổ chức. Sau khi hoàn thành xong nội dung chương 1, các bạn sinh viên sẽ hiểu được bản chất và những khác biệt căn bản của thị trường tiêu dùng (B2C) và thị trường tổ chức (B2B), nắm được xu hướng và bản chất toàn cầu của thị trường B2B.