• Bài giảng Quản trị học

  Bài giảng Quản trị học

  Nội dung bài giảng Quản trị học gồm có 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về quản trị học, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra, một số vấn đề trong quản trị học hiện đại.

   100 p tgu 21/04/2022 16 0

 • Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0: Phần 1

  Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0: Phần 1

  Cuốn “Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0” của tác giả Chris Anderson cho thấy những mô hình kinh doanh quyến rũ nhất đều thuộc lĩnh vực kiếm tiền xoay quanh khái niệm "Miễn phí". Ngày nay, những mô hình kinh doanh quyến rũ nhất đều thuộc lĩnh vực kiếm tiền xoay quanh khái niệm Miễn phí. Không sớm thì muộn, mỗi...

   198 p tgu 29/03/2022 43 0

 • Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0: Phần 2

  Ebook Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0: Phần 2

  Nối tiếp những nội dung ở phần 1, phần 2 của cuốn "Miễn phí - Các công ty tài trí nhất kiếm lời ra sao với mức giá bằng 0" gồm có những nội dung chính sau: Các mô hình truyền thông mới, quy mô của nền kinh tế miễn phí, Kinh tế học miễn phí và thế giới miễn phí, các khu vực kinh tế phi tiền tệ, (đôi khi) lãng phí là hay, tiền nào của nấy,…...

   178 p tgu 29/03/2022 39 0

 • Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Cuốn sách "150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng" giúp cho những cán bộ văn phòng dễ dàng nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ hành chính văn phòng cũng như cập nhật những văn bản, quy định mối nhất liên quan đến nghiệp vụ hành chính văn phòng, từ đó hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Mời các bạn cùng tham khảo...

   229 p tgu 28/12/2021 42 0

 • Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Nội dung cuốn sách "150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng" gồm ba phần: Phần I Tổng quan về văn phòng; Phần II Các nghiệp vụ văn phòng chủ yếu; Phần III Quản trị văn phòng. Cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 cuốn sách sau đây.

   42 p tgu 28/12/2021 39 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ Giới thiệu về dịch vụ và quản trị dịch vụ; xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; chiến lược toàn diện; hoạch định công suất nguồn lực erp, quản trị cung cầu dịch vụ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   281 p tgu 28/12/2021 41 0

 • Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 1

  Nội dung Tài liệu học tập Quản trị sản xuất gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất; dự báo nhu cầu sản phẩm; thiết kế sản phẩm, dịch vụ và lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; định vị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham...

   112 p tgu 30/10/2021 37 0

 • Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ, hoạch định tổng hợp, điều độ sản xuất, quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   108 p tgu 30/10/2021 43 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đồng thời theo sự phân công của Nhà trường, tài liệu học tập “Quản trị bán hàng” này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần....

   74 p tgu 30/10/2021 41 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p tgu 30/10/2021 45 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết tổ chức cổ điển; Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những đóng góp đầu tiên của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những công trình lý thuyết cổ điển quan trọng...

   65 p tgu 30/10/2021 51 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về nguồn nhân lực hay hành vi tổ chức; Hành vi của cá nhân trong tổ chức (16 đặc điểm tính cách, mô hình 5 tính cách, Mô hình MBTI, mô hình Holland); Tháp nhu cầu Maslow; Douglas McGregor và thuyết X, thuyết Y;...

   62 p tgu 30/10/2021 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số