• Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Cuốn sách "150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng" giúp cho những cán bộ văn phòng dễ dàng nắm được những nội dung chính của nghiệp vụ hành chính văn phòng cũng như cập nhật những văn bản, quy định mối nhất liên quan đến nghiệp vụ hành chính văn phòng, từ đó hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ được giao. Mời các bạn cùng tham khảo...

   229 p tgu 28/12/2021 7 0

 • Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Ebook 150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Vân và ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Nội dung cuốn sách "150 câu hỏi đáp về Nghiệp vụ hành chính văn phòng" gồm ba phần: Phần I Tổng quan về văn phòng; Phần II Các nghiệp vụ văn phòng chủ yếu; Phần III Quản trị văn phòng. Cùng tham khảo tiếp nội dung phần 2 cuốn sách sau đây.

   42 p tgu 28/12/2021 5 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ Giới thiệu về dịch vụ và quản trị dịch vụ; xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; chiến lược toàn diện; hoạch định công suất nguồn lực erp, quản trị cung cầu dịch vụ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   281 p tgu 28/12/2021 5 0

 • Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 1

  Nội dung Tài liệu học tập Quản trị sản xuất gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Giới thiệu chung về quản trị sản xuất; dự báo nhu cầu sản phẩm; thiết kế sản phẩm, dịch vụ và lựa chọn quá trình sản xuất; hoạch định công suất; định vị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham...

   112 p tgu 30/10/2021 11 0

 • Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị sản xuất: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Bố trí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ, hoạch định tổng hợp, điều độ sản xuất, quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   108 p tgu 30/10/2021 15 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đồng thời theo sự phân công của Nhà trường, tài liệu học tập “Quản trị bán hàng” này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần....

   74 p tgu 30/10/2021 14 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p tgu 30/10/2021 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết tổ chức cổ điển; Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những đóng góp đầu tiên của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những công trình lý thuyết cổ điển quan trọng...

   65 p tgu 30/10/2021 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về nguồn nhân lực hay hành vi tổ chức; Hành vi của cá nhân trong tổ chức (16 đặc điểm tính cách, mô hình 5 tính cách, Mô hình MBTI, mô hình Holland); Tháp nhu cầu Maslow; Douglas McGregor và thuyết X, thuyết Y;...

   62 p tgu 30/10/2021 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết văn hóa tổ chức; Văn hóa doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp; Các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p tgu 30/10/2021 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa quản trị; Bốn chức năng của quản trị; Các kỹ năng cần có của nhà quản trị; Khác biệt theo chiều dọc: các cấp bậc quản trị; Khác biệt theo chiều ngang; Vai trò của nhà quản trị; Quản trị doanh nghiệp nhỏ và tổ...

   72 p tgu 30/10/2021 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm môi trường quản trị; Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô; Nhóm yếu tố môi trường vi mô; Nhóm yếu tố môi trường nội bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p tgu 30/10/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số