Bài giảng môn học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm: Chương 1 - Dương Văn Trường

Bài giảng "Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình công nghệ cơ bản là gì, môn học Các QTCN cơ bản trong sản xuất thực phẩm là gì, mục tiêu môn học, yêu cầu và nội dung môn học, tàiliệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.