Bài giảng môn học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm: Chương 7 - Dương Văn Trường

Bài giảng "Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm - Chương 7: Quá trình tạo hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình tạo hình, quá trình bao gói và trang trí, tổ chức bao gói trong xí nghiệp thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.