Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh: Chương 8 (phần 2) - Nguyễn Hải Sản

Bài giảng Nguyên lý quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị tài chính (phần 2). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của giám đốc tài chính, các mục tiêu tài chính, nhu cầu ngân quỹ, tăng vốn cổ phần và vay nợ, chiến lược huy động và tài trợ vốn cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.