Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản trong việc ra quyết định đầu tư, phân loại các dự án, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.