• Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2

  Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu quốc tế, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối, thị trường tài chính phái sinh, công ty chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   305 p tgu 26/06/2020 58 2

 • Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1

  Ebook Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường tài chính, các công cụ tài chính, công ty cổ phần, thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp sở giao dịch chứng khoán, thị trường thứ cấp thị trường phi tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo.

   198 p tgu 26/06/2020 61 2

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 8: Nghiệp vụ bao thanh toán trong tài trợ thương mại quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệp vụ factoring, phân loại bao thanh toán, hệ thống hai factor,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p tgu 26/06/2020 47 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 7: Các chứng từ sử dụng trong thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ vận tải (transport document), chứng từ bảo hiểm (insurance document), chứng từ hàng hóa (goods document). Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p tgu 26/06/2020 39 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ (Tiếp theo)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ (Tiếp theo)

  Phần tiếp theo bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thức và nội dung của thư tín dụng, nội dung và quy trình thực hiện tín dụng chứng từ,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p tgu 26/06/2020 40 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 5: Phương thức tín dụng chứng từ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thư tín dụng, cơ sở pháp lý của phương thức tín dụng chứng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   68 p tgu 26/06/2020 36 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Phương thức nhờ thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Phương thức nhờ thu

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Phương thức nhờ thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhờ thu, khái quát về phương thức nhờ thu, văn bản pháp lý về nhờ thu, quy tắc phí nhờ thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p tgu 26/06/2020 34 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán ứng trước, ghi sổ và chuyển tiền" cung cấp cho người học các kiến thức: Ứng trước, phương thức mở tài khoản, ghi sổ; phương thức chuyển tiền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p tgu 26/06/2020 35 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 3: Các điều kiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa của các điều kiện thanh toán quốc tế, điều khoản thanh toán trong hợp đồng thương mại quốc tế, điều kiện tiền tệ, điều kiện thời gian thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p tgu 26/06/2020 37 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hối phiếu thương mại, séc, thẻ quốc tế, phân loại séc, quy trình lưu thông séc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p tgu 26/06/2020 36 1

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế

  Bài giảng "Thanh toán quốc tế - Chương 1: Khái quát về thanh toán quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ sở hình thành thanh toán quốc tế, vai trò của thanh toán quốc tế, mạng lưới ngân hàng đại lý và hệ thống tài khoản trong thanh toán quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p tgu 26/06/2020 28 1

 • Báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Báo cáo và phân tích Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tài chính doanh nghiệp - Báo cáo và phân tích sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p tgu 27/11/2019 101 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số