Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư

Chương 7: Phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư. Những nội dung chính trong chương gồm: Các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, Điểm hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.