Bài giảng Telephony: Chapter 3 - Nguyễn Duy Nhật Viễn

Bài giảng “Telephony – Chapter 3: Digital switching in exchange” trình bày các khái niệm, chuyển mạch số, chuyển mạch thời gian T, điều khiển trong chuyển mạch T, chuyển mạch T ghi tuần tự - đọc ngẫu nhiên,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.