Bài giảng Thể dục và phương pháp dạy học thể dục 2 - ĐH Phạm Văn Đồng

(NB) Nội dung Bài giảng Thể dục và phương pháp dạy học thể dục 2 gồm các phần chính: Các phương tiện, nguyên tắc và phương pháp giảng dạy thể dục cũng như đặc điểm hình thức tổ chức giờ giáo dục thể chất. Mời các bạn cùng tham khảo!