Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 14 - ĐH Ngoại thương

Chương 14 giới thiệu về các thị trường quyền chọn. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Tổng quan về quyền chọn, đầu cơ với quyền chọn cổ phiếu, nhân tố quyết định phí quyền chọn, giải thích sự thay đổi trong phí quyền chọn, phòng vệ bằng quyền chọn cổ phiếu, sử dụng quyền chọn để đo lường rủi ro cổ phiếu. Mời tham khảo.