Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính: Chương 17 - ĐH Ngoại thương

Chương 17 trang bị cho người học những hiểu biết về Hoạt động của ngân hàng thương mại. Cấu trúc chương này gồm có những nội dung cụ thể như: Vai trò trung gian tài chính của ngân hàng thương mại, cấu trúc thị trường của ngân hàng, nguồn quỹ của ngân hàng thương mại, sử dụng quỹ của ngân hàng thương mại, hoạt động ngoại bảng, Dịch vụ dịch vụ quốc tế