Bài giảng Thống kê máy tính và ứng dụng: Bài 3 - Vũ Quốc Hoàng

Bài giảng "Thống kê máy tính và ứng dụng - Bài 3: Biến ngẫu nhiên và phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến ngẫu nhiên, phân phối của biến ngẫu nhiên, biến ngẫu nhiên rời rạc và hàm xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.