Bài giảng Toán kinh tế 1: Chương 0 - ThS. Nguyễn Ngọc Lam

Bài giảng Toán kinh tế 1 - Một số phương pháp toán cơ bản thường sử dụng trong kinh tế trình bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.