Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Nguyễn Thị Thu Thủy

Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 1: Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Sự kiện - Quan hệ giữa các sự kiện, giải tích kết hợp, khái niệm và các định nghĩa xác suất, công thức cộng và nhân xác suất, công thức Béc–nu–li. Mời các bạn cùng tham khảo.