Bài giảng Xác suất thống kê: Ôn tập phần thống kê - ThS. Phạm Trí Cao

Bài giảng ôn lại một số dạng toán cơ bản thường gặp trong phần thống kê. Bài này sẽ hướng dẫn cho người học một số dạng toán và hướng dẫn giải các bài toán đó. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.