Chuyên đề: Mối liên kết hàn trong sản phẩm may mặc - ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên đề: Mối liên kết hàn trong sản phẩm may mặc được trình bày bởi Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình có nội dung đề cập đến một số vấn đề như: Bản chất của quá trình hàn, phân loại phương pháp hàn, lựa chọn phương pháp hàn, giới thiệu về thiết bị và vật liệu hàn, mô tả thiết bị các thông số kỹ thuật của máy hàn điện cao tầng, cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy điện cao tầng. Tài liệu rất hữu ích đối với các bạn sinh viên chuyên ngành may mặc, mời các bạn cùng tham khảo.