Ebook Bác Hồ chúc Tết: Phần 1 - TS. Trần Viết Hoàn

Cuốn sách "Bác Hồ chúc Tết" của TS. Trần Viết Hoàn gồm tất cả những bức thư, bài thơ và một số bức điện, bài viết, bài nói chuyện,... nhân dịp Tết đến, Xuân về của Bác từ năm 1942 – năm đầu tiên Bác có thư chúc Tết đến năm 1969 – năm Bác qua đời; một số hoạt động trong dịp Tết của Bác Hồ trong 15 năm Bác sống và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch; hai bài viết của tác giả về Bác Hồ. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo những nội dung đầu tiên của cuốn sách qua phần 1 sau đây.