Ebook Bài tập cơ học kết cấu (Tập 2 - Hệ siêu tĩnh): Phần 1

Hệ siêu tĩnh cơ học kết cấu là một phần kiến thức cơ sở đối với kỹ sư thuộc các ngành xây dựng cơ bản. Cuốn sách “Bài tập cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh” này được biên soạn nhằm giúp các kỹ sư và sinh viên nghiên cứu luyện tập khả năng nhận xét, phán đoán tính chất chịu lực của kết cấu và kỹ năng tính toán kết cấu khi chịu các nguyên nhân tác dụng thường gặp trong thực tế. Sách gồm có 2 phần, phần 1 là phần đề bài với một số bài tập và đề thi sau đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.