Ebook Bài tập kinh tế học vĩ mô: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài tập kinh tế học vĩ mô", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập, câu hỏi trắc nghiệm và đáp án về: Tổng cầu và tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khóa, lạm phát, kinh tế vĩ mô cho nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo.