• Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức về: Mô hình hồi quy hai biến - một vài tư tưởng cơ bản, mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thiết, hồi quy bội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p tgu 31/07/2021 47 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Kinh tế lượng trang bị cho người học những kiến thức về hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p tgu 31/07/2021 40 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 1 Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khan hiếm các nguồn lực và ba vấn đề kinh tế cơ bản, khái niệm kinh tế học, hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của kinh tế học, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học vi mô và kinh tế...

   10 p tgu 30/05/2021 48 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 2 - Thị trường cung, cầu và vai trò của chính phủ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thị trường, cầu, cung, quan hệ cung – cầu và cân bằng thị trường, các nhân tố ảnh hưởng tới cầu và dịch chuyển đường cầu, thị trường tự do và điều tiết giá cả, cơ chế thị trường tự và vai trò của chính phủ.

   10 p tgu 30/05/2021 33 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 3 - Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Dòng luân chuyển của nền kinh tế giản đơn và phương pháp đo lường sản lượng của nền kinh tế; tổng sản phẩm quốc nội; đánh giá các chỉ tiêu GDP, GNP và NNP; đo lường biến động giá; khái quát về mô hình tổng cầu - tổng cung và...

   20 p tgu 30/05/2021 33 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 4 Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về mô hình số nhân cơ bản (tiếp), xác định thu nhập quốc dân trong nền kinh tế giản đơn, xác định sản lượng dựa trên nguyên tắc tiết kiệm bằng đầu tư theo kế hoạch, xác định sản lượng trong mô hình có sự tham gia của chính...

   21 p tgu 30/05/2021 34 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 5 Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản về tiền, các chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng tiền, ngân hàng trung ương và việc cung ứng tiền cơ sở, ngân hàng thương mại và việc tạo ra tiền gửi, kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, cầu về...

   17 p tgu 30/05/2021 38 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 6 Mô hình IS-LM - Chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái quát chung về mô hình IS-LM; cân bằng trên thị trường hàng hoá: đường IS; cân bằng trên thị trường tiền tệ: đường LM; phân tích IS-LM; chính sách tài chính, tiền tệ trong mô hình IS-LM.

   16 p tgu 30/05/2021 32 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 7 Mô hình tổng cầu – tổng cung. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đường tổng cầu kinh tế vĩ mô (AD), thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, đường tổng cung ngắn hạn (AS), đường tổng cung dài hạn (LAS), mối quan hệ giữa AS và LAS, những nhân tố làm dịch chuyển các đường AS và LAS,…

   25 p tgu 30/05/2021 39 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn dựa trên Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê nin của Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác Lê – nin và tư tưởng Hồ chí Minh. Giáo trình gồm có 8 chương, phần 1 sẽ cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị; sản xuất...

   55 p tgu 26/04/2021 48 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kinh tế chính trị cung cấp cho người học những kiến thức về: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp; nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời...

   53 p tgu 26/04/2021 46 0

 • Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn sách Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp cung cấp cho độc giả những vấn đề lý luận cơ bản và những tình huống thực tế dưới dạng bài thực hành ứng dụng về kế toán quản trị doanh nghiệp. Sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

   163 p tgu 31/03/2021 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số