• Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 Suy diễn thống kê và dự báo từ mô hình hồi quy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê mẫu; bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy; bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p tgu 25/08/2023 11 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; mô hình có chứa biến độc lập là biến giả; mô hình với biến giả và biến tương tác; trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p tgu 25/08/2023 7 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0; phương sai sai số thay đổi; sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; vấn đề đa cộng tuyến;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p tgu 25/08/2023 7 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 6 Mô hình chuỗi thời gian, cung cấp cho người học những kiến thức như: Số liệu chuỗi thời gian – một số khái niệm; mô hình hồi quy với chuỗi thời gian; một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản; tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p tgu 25/08/2023 9 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 Mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình và một số khái niệm; phương pháp ước lượng OLS; tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS; độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu – hệ số xác định r2;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p tgu 25/08/2023 12 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Mai Cẩm Tú

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 Mô hình hồi quy bội, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội; mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS; một số dạng của mô hình hồi quy;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p tgu 25/08/2023 9 0

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần 1): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế học vi mô cơ bản" trình bày các nội dung: Giới thiệu chung về kinh tế học vi mô, cầu và cung; hệ số co giãn, chính sách của chính phủ đối với thị trường, cầu và cung trong nền kinh tế mở, nhỏ; lý thuyết hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p tgu 25/07/2023 18 0

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần 1): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kinh tế học vi mô cơ bản" trình bày các nội dung: Lý thuyết hành vi của người sản xuất, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, thất bại thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p tgu 25/07/2023 19 0

 • Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Vũ Kim Dung

  Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô: Phần 1 - TS. Vũ Kim Dung

  Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về kinh tế học; cung-cầu; độ co giãn; lý thuyết lợi ích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p tgu 25/07/2023 23 0

 • Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Vũ Kim Dung

  Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô: Phần 2 - TS. Vũ Kim Dung

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nguyên lý kinh tế học vi mô: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý thuyết về doanh nghiệp; cấu trúc thị trường; thị trường lao động; những thất bại của thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p tgu 25/07/2023 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản (Năm 2022)

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản (Năm 2022)

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 2: Đo lường các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức để hiểu và nắm vững được các chỉ tiêu đo lường sản lượng quốc gia; hiểu và nắm vững được cách đo lường, phương pháp tính GDP/GNP, tỷ lệ lạm phát (CPI, PPI& DGDP), tỷ lệ thất nghiệp; hiểu và...

   49 p tgu 25/07/2023 13 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa (Năm 2022)

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa (Năm 2022)

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức để hiểu và nắm vững các mô hình tổng cầu, tương ứng với các mô hình tổng cầu xác định sản lượng cân bằng, mô hình số nhân; hiểu và nắm vững về chính sách tài khóa, vai trò và tác động của chính sách tài...

   58 p tgu 25/07/2023 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=tgu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtgu262406246vi