• Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Cơ sở khoa học của nghiên cứu quan hệ kinh tế quốc tế và tổng quan nền kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   248 p tgu 29/08/2022 14 0

 • Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Quan hệ kinh tế quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quan hệ kinh tế quốc tế" trình bày các nội dung: Chính sách ngoại thương và mậu dịch quốc tế hàng hữu hình, thương mại dịch vụ, đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   309 p tgu 29/08/2022 14 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 1

  Cuốn sách "Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức về li sản thừa kế, về cách xác định cũng như việc thanh toán và phân chia di sản thừa kế. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1...

   250 p tgu 29/08/2022 15 0

 • Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Ebook Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" trình bày các nội dung: Thanh toán và phân chia tài sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   132 p tgu 29/08/2022 14 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về quản lý, các mô hình quản lý nhà nước về giáo dục, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giáo dục, quản lý nhà nước về giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, quản lý nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   236 p tgu 25/07/2022 40 0

 • Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Ebook Quản lý giáo dục: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quản lý giáo dục" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Quản lý tài chính trong giáo dục, Quản lý chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, quản lý thiết bị trong nhà trường, thông tin quản lý giáo dục trong nhà trường,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p tgu 25/07/2022 37 0

 • Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bạn định trả bao nhiêu để mua được xe hôm nay? Nhập môn lý thuyết trò chơi, lý thuyết trò chơi nâng cao, loại trừ bom, tấm khăn giấy kiến tạo hòa bình: cách đặt câu hỏi, định trước tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p tgu 29/03/2022 65 0

 • Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 2

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 2

  Ebook Trò chơi tiên đoán: Dự báo và định trước tương lai bằng lý thuyết trò chơi - Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Tua nhanh hiện tại, làm thế nào để đoán trước những điều không thể đoán trước, giải trí với lịch sử, dám đối mặt với sự bối rối, dự báo lớn: lịch sử hiệp ước Worms và thăng trầm của hội nghị Bali.

   165 p tgu 29/03/2022 70 0

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế - ThS. Trần Thị Minh Châu

  Bài giảng Địa lý kinh tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Việt Nam trong hệ thống phân công lao động quốc tế; Các nguồn lực phát triển của Việt Nam; Tổ chức lãnh thổ việt nam; Tổ chức lãnh thổ của các ngành kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p tgu 29/03/2022 63 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 trang bị cho người học những kiến thức về: Mô hình hồi quy hai biến - một vài tư tưởng cơ bản, mô hình hồi quy hai biến - Ước lượng và kiểm định giả thiết, hồi quy bội. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   80 p tgu 31/07/2021 136 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của bài giảng Kinh tế lượng trang bị cho người học những kiến thức về hồi quy với biến giả, đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p tgu 31/07/2021 134 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

  Chương 1 Giới thiệu kinh tế học và kinh tế học vĩ mô. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khan hiếm các nguồn lực và ba vấn đề kinh tế cơ bản, khái niệm kinh tế học, hiệu quả sử dụng các nguồn lực và nội dung cơ bản của kinh tế học, kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc, kinh tế học vi mô và kinh tế...

   10 p tgu 30/05/2021 110 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số