Ebook Cạnh tranh kinh tế (Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của công ty): Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

Ebook Cạnh tranh kinh tế (Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của công ty): Phần 2 cung cấp cho các bạn những kiến thức về chiến lược cạnh tranh của các công ty; chiến lược cạnh tranh và bí quyết thành công của một số công ty; khả năng cạnh tranh hiện nay của nền kinh tế Việt Nam.