Ebook Chính sách thương mại trong điều kiện hội nhập (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Chính sách thương mại trong điều kiện hội nhập (sách tham khảo)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần 2 của chương 2 - Thực trạng chính sách thương mại nước ta từ năm 1986 đến nay, chương 3 - Phương hướng đổi mới và hoàn thiện chính sách thương mại trong điều kiện hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.