Ebook Công trình kết hợp giao thông – Thủy lợi nông thôn: phần 1 – Nguyễn Duy Thiện

"Công trình kết hợp giao thông – Thủy lợi nông thôn" là tài liệu hướng dẫn thiết kế, xây dựng các tuyến đường giao thông, công trình trên hệ thống kênh tưới tiêu kết hợp giao thông nông thôn ở đồng bằng cũng như miền núi. Phần 1 trình bày các nội dung của phần A – Một số loại cống bao gồm: Giới thiệu chung về các công trình trên đường và trên hệ thống kênh, cống vòm gạch xếp khan, cống vòm đá xếp khan, cống tròn bê tông cốt thép,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.