Ebook Đa dạng thực vật có mạch vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc danh mục thực vật gồm các thông tin về tên khoa học, tiên Việt Nam, dạng cây, các yếu tố địa lý và công dụng của thực vật có mạch tại vùng núi cao Sa Pa - Phan Si Pan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.