Ebook Dịch hại trên cam, quýt, chanh, bưởi và IPM (tái bản lần thứ 3): Phần 1

Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các khái niệm về quản lý dịch hại tổng hợp trên cam, quít, chanh, bưởi như: Biện pháp phòng trị sinh học, kỹ thuật canh tác, biện pháp hóa học, các ưu điểm của việc áp dụng IPM, kỹ thuật sử dụng kiến vàng trên cam quýt,... Mời các bạn tham khảo.