Ebook Franchise - Chọn hay không: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Thái Lan: vùng đất của hội nhập, Việt Nam: nơi gặp gỡ của bình minh và hoàng hôn, Mcdonald's: tượng đài nhượng quyền Mỹ, 7-Eleven: công nghệ và sự tiện lợi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.