Ebook Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế: Phần 1

Ebook "Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp cho các thương nhân, những người hàng ngày tiếp xúc và xem hợp đồng như là một phương tiện trong hoạt động kinh doanh, những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và sinh viên các trường đại học chuyên ngành luật, kinh doanh, thương mại và các ngành liên quan khác có cái nhìn toàn diện về những vấn đề thường phát sinh tranh chấp trong hợp đồng và phương pháp giải quyết nó dưới góc độ lý luận và thực tiễn. Phần 1 của ebook gồm các nội dung chính sau: Nhận dạng một số tranh chấp trong hợp đồng thương mại quốc tế, nhận dạng một số tranh chấp trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Mời các bạn cùng tham khảo.