Ebook Hình họa - Vẽ kỹ thuật ngành may: Phần 1

Nội dung cuốn "Hình họa - Vẽ kỹ thuật ngành may" được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật nói chung và các quy ước cụ thể đối với các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ may nói riêng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.