Ebook Hỏi và đáp về Chính sách xoá đói giảm nghèo hỗ trợ việc làm: Phần 2

Tài liệu nêu những vấn đề phát sinh trong thực trạng xã hội về xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm ở thành thị cũng như nông thôn, thể hiện qua các câu hỏi và giải đáp trên cơ sở chính tài liệu, pháp luật của Nhà nước... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu.