Ebook Hướng dẫn sử dụng thước Lỗ Ban: Phần 2 - Ngọ Vinh

(BQ) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn sử dụng thước Lỗ Ban", phần 2 trình bày các nội dung: Hình dáng, cấu tạo và tạo hình trong kiến trúc; chế tạo dụng cụ gia đình; bài vè phong thủy và yểm chấn bùa chú giải ách. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành xây dựng dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.