Ebook Khổ học thành tài - Phần 1

Ebook "Khổ học thành tài" kể chuyện học hành, sự nghiệp của những người đã đạt danh vị cao, lưu tên tuổi với đời, với muôn đời, có đóng góp nhất định cho đất nước hay cho nhân loại trong các lĩnh vực khác nhau. Phần 1 của ebook trình bày các nội dung: từ người học trò nghèo thành vị tể tướng giỏi, chuyện đi học thi của thi hào Nguyễn Khuyến, suốt đời ngậm đá tri thức lấp biển học vô bờ, tự học trong tù, hòa thượng thích tự học.