Ebook Kinh tế học (Tập 1) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kinh tế học", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; hiệu quả, công bằng môi trường và chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.